Vložen predlog sprememb ZVRK

Vložen predlog sprememb ZVRK

Vložen predlog sprememb ZVRK

Danes je stranka Državljansko gibanje Resni.ca, za njo predsednik Zoran Stevanović, v Državni zbor RS vložila predlog zakona, ki pomeni odločen korak do velikih sprememb v Sloveniji. Končno lahko prekinemo agonijo političnih zombijev na slovenskem političnem parketu in ustvarjanje »novih obrazov« s strani elit in finančnih struktur moči.

Kot je že znano, imamo od osamosvojitve dalje popolnoma enako politiko, zaradi katere Slovenija stagnira. Govorimo o politiki preteklosti, politiki netransparentnosti in politiki delitev. Taka politika nam je vsiljena preko nepravično razdeljenega medijskega prostora in preko prirejenih javnomnenjskih anket in analiz. Sistem namerno napihuje eno stran politike, jo predstavlja kot zlobnega zmaja, medtem ko na nasprotni strani vsakič znova predstavlja nastavljen »novi obraz«, za katerega se potem vedno znova izkaže, da gre le za podaljšek elit in popolna isto uničujočo politiko.

Zato smo v Državni zbor RS vložili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji, ki prepoveduje javno objavljanje javnomnenjskih anket in analiz v času 30 dni pred volitvami. Prav tako odreja vsem medijem javnega obveščanja, da po ključu žrebanja enakopravno razdelijo medijski prostor v soočenjih za vse kandidate in kandidatne liste, ki nastopajo na volitvah, ter medijem prepoveduje ločevanje strank na soočenjih po parlamentarnem statusu. Vsi smo namreč lahko videli zmešnjavo, ki je s tem nastala na zadnjih parlamentarnih volitvah na javni RTV. Prav tako smo predlagali višje globe za medije, ki bodo te določbe kršili.

Trenutno se dogaja to, da javnomnenjske raziskave, v času volilne kampanje neposredno pred volitvami, vplivajo na volilno telo in izkrivljajo volilne rezultate. Poleg tega mediji objavljajo ankete, ki so pristranske ali nepopolne, kar vodi do zavajanja volivcev. Prav tako ni enakopravne razdelitve medijskega prostora za vse kandidatne liste na volitvah. Vedno se zgodi, da imajo nekateri kandidati in kandidatne liste ves medijski prostor, da mediji favorizirajo določene liste, medtem ko se druge kandidatne liste, sploh ne morejo pojaviti v medijih. To vodi do izkrivljanja volilnega procesa in kršitve načel demokratičnih volitev. Tudi delitev medijskega prostora na soočenjih v javnih medijih glede na to ali je stranka parlamentarna ali neparlamentarna ni primerna, saj ne zagotavlja enake obravnave vseh kandidatov in strank. S tem se krši načelo enakopravnosti in nepristranskosti medijev v času volilne kampanje.

Prednosti našega predloga zakona je veliko. Prepoved objave anketnih raziskav in analiz v obdobju tridesetih dni pred volitvami pomeni, da se bodo volivci bolj osredotočili na programe in predstavitve kandidatov ter ne bodo pod vplivom medijskih manipulacij in pristranskosti. Takšna ureditev bi namreč zagotovila bolj poštene in enake pogoje za vse kandidatne liste v predvolilnem obdobju ter s tem prispevala k večji demokratični udeležbi in večji verodostojnosti volitev. Z enakopravno razdelitvijo prostora v predvolilnih soočenjih se bodo zagotovile enake možnosti vsem strankam, ki kandidirajo na volitvah, ne glede na njihov politični položaj ali velikost. Volivcem bo tako omogočeno, da sprejmejo bolj informirano odločitev pri glasovanju. Spodbujala se bo raznolikost in pluralizem v medijih, tako se bo prispevalo k svobodnemu in demokratičnemu delovanju družbe. Preprečevala se bo monopolizacija medijskega prostora s strani nekaterih strank ali kandidatov, kar trenutno izkrivlja javno mnenje in vpliva na izid volitev. Zmanjšala se bo možnost korupcije in vplivanja posameznih interesnih skupin na volitve, saj se s tem omejuje tudi vpliv financiranja volilnih kampanj na volilni izid. Vse te prednosti lahko povečajo zaupanje volivcev v volilni proces in izboljšajo demokratično legitimnost izvoljenih predstavnikov ter volilnega sistema kot celote.

Predsednica državnega zbora mora zdaj razpisati rok za zbiranje 5000 podpisov za podporo našemu predlogu zakona. Slednjega skupaj s prilogami najdete na povezavi: PREDLOG ZAKONA. O vseh aktivnostih glede tega Vas bomo sproti obveščali.

Ta predlog zakona predstavlja res nekaj popolnoma novega in svežega na politični sceni in vsekakor pomeni drzen korak k napredku, ustvarjanju blaginje za državljane, predvsem za naše potomce.

Naš predlog sprememb ZVRK lahko delite med prijatelje: