Splošni pogoji

Splošni pogoji

Splošne in ostale pogoje poslovanja spletnega mesta www.stranka-resnica.si določa upravljalec, ki je hkrati pisec ter odgovarja za vse objavljene vsebine. Upravljalec te spletne strani in podatkov povezanih z njo je Državljansko gibanje Resni.ca, Koroška cesta 2, 4000 Kranj.

Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji in z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Državljansko gibanje Resni.ca, Koroška cesta 2, 4000 Kranj si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni. Prav tako ni zavezano posodabljati vsebin tega spletnega mesta, a jih lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni in/ali dopolni.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato Državljansko gibanje Resni.ca, Koroška cesta 2, 4000 Kranj ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnost in točnost objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.

To spletno mesto in vsi njegovi elementi so intelektualna lastnina Državljansko gibanje Resni.ca, Koroška cesta 2, 4000 Kranj in so zaščiteni z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah ter jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez pisnega soglasja lastnika. Vsebine spletnega mesta se ne smejo uporabljati za drug namen kot za uporabnikovo osebno gledanje. V primeru zlorabe uporabnik kazensko in materialno odgovarja.

S tem, ko uporabljate spletno mesto www.stranka-resnica.si ter vse njegove elemente in funkcije, ki jih spletno mesto omogoča, se šteje, da ste kot uporabnik seznanjeni s splošnimi pogoji uporabe in da jih v celoti sprejemate. Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse oblike uporabe spletnega mesta in na vse oblike interaktivne komunikacije, ki jo omogoča spletno mesto.

Državljansko gibanje Resni.ca, Koroška cesta 2, 4000 Kranj si pridržuje pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Splošni pogoji spletnega mesta www.stranka-resnica.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

 

PODATKI

Državljansko gibanje Resni.ca
Koroška cesta 2
4000 Kranj

E-mal: pr@stranka-resnica.si
Telefon: 00386 31 307 308

IBAN: SI56 0700 0000 3624 204
Matična številka: 4125053000
Davčna številka: 96453940
Registrski organ: AJPES, Izpostava Kranj. Vpis v registrski organ z dne 14. 1. 2021.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN POLITIKA ZASEBNOSTI

SPLOŠNO

Državljansko gibanje Resni.ca se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost. Zbrane osebne podatke bo ponudnik uporabljal izključno za medsebojno komunikacijo v obliki elektronskih sporočil ali navadne pošte. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo ponudnik spletnega mesta ravnal v skladu z državnimi in mednarodnimi predpisi, ter skladno z evropsko splošno Uredbo 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov.

 

UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Državljansko gibanje Resni.ca zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov elektronske pošte,
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce na spletni strani.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih je vnesel uporabnik ne odgovarjamo. Vsi omenjeni podatki se hranijo na strežniku ponudnika.

V kolikor bi ponudnik prenehal z opisanimi nameni, za katere se hranijo in obdelujejo osebni podatki, bo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisal.

 

IZJAVA O VAROVANJU ZAUPNOSTI OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOSTI UPORABNIKOV

Državljansko gibanje Resni.ca je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne strani. Državljansko gibanje Resni.ca ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih ali drugih podatkov tretji osebi oziroma ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne ali druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti ali če je taka obveznost določena v zakonu.

Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja e-novic.

Ob morebitnem “vdoru” v računalniški sistem ponudnik ne prevzema odgovornosti.

 

IZVAJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI

Vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene sebe, ki imajo dostop do osebnih oziroma drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih oziroma drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s ponudnikom.

 

IZBRIS OSEBNIH PODATKOV

Vsak uporabnik lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekliče z obvestilom po elektronski pošti na pr@stranka-resnica.si ali s klikom na odjavni ukaz znotraj vsakega elektronskega sporočila.

Ponudnik bo kupčevo željo upošteval in/ali ga odstranil iz seznama prejemnikov e-novic (v kolikor je naročen na e-novice). Pri tem uporabnik ne trpi nobenih stroškov.

 

AVTORSKE PRAVICE IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Spletna trgovina www.stranka-resnica.si je v izključni lastni podjetja Državljansko gibanje Resni.ca, Koroška cesta 2, 4000 Kranj. Pridržujemo si vse pravice in kakršno koli posredovanje informacij s spletnih strani v okviru www.stranka-resnica.si je dovoljeno zgolj in samo s pismeno odobritvijo lastnika, saj so na spletnih straneh lahko objavljeni podatki, katerih avtorske pravice se pritičejo tretjim osebam. Vsi kršitelji zakona o avtorskih pravicah bodo kazensko preganjani.

Vsa besedila, slike, grafike, zvočne datoteke, animacije, video posnetki in njihove izpeljanke na tej strani so predmet zaščite avtorskih pravic in druge intelektualne lastnine. Teh predmetov ni dovoljeno kopirati za komercialno rabo ali distribucijo, prav tako jih ni dovoljeno spreminjati ali znova objavljati na drugih spletnih mestih.

 

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Vsako pritožbo jemlje zelo resno, saj mu je zadovoljstvo uporabnikov izredno pomembno.

Po vseh močeh se bo trudil izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb, ki se lahko oddajo po elektronski pošti pr@stranka-resnica.si ali z dopisom na sedež podjetja. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Uporabniku bo v petih delovnih dneh potrjeno, da je ponudnik prejel pritožbo ter sporočeno, kako dolgo bo pritožba obravnavana. Uporabnik bo za čas postopka redno obveščen o poteku postopka.

Državljansko gibanje Resni.ca se zaveda, da je bistvena značilnost spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da uporabnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se Državljansko gibanje Resni.ca prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V kolikor spora ni mogoče rešiti, je za reševanje spora pristojno sodišče v Kranju.

Skladno z zakonskimi normativi Državljansko gibanje Resni.ca ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga uporabnik lahko sprožil.

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 2. 4. 2022.