Problematika invalidov

Problematika invalidov

👉 V Državljanskem gibanju Resni.ca smo podpisniki sodelovanja z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS).
 
👉 Zavzemamo se za inkluzijsko družbo oz. družbo vključevanja, za nediskriminacijo, vključenost, enakopravnost, enakost, opolnomočenje vseh invalidov, oseb s telesno okvaro ali drugimi oblikami invalidnosti (slepi, slabovidni, naglušni, gluhi ter ostali).
 
👉 Kadar gre za invalide, ki so za delo sposobni po svojih zmožnostih, ne bi smeli biti odvisni od socialnih transferjev, saj se s tem ohranja človeško dostojanstvo in integriteta. Za delo, ki ga opravijo, morajo prejeti enako plačilo kot neinvalidne osebe, brez diskriminacije in izkoriščanja.
 
👉 Invalidom, ki so delovno nesposobni, se omogoči socialni status in prejemki, ki so človeka dostojni ter pokrivajo življenjske potrebe in stroške v skladu z rastjo življenjskih potrebščin. Hkrati se ostale pripomočke in specialne obravnave (npr. fizioterapija, delovna terapija, rehabilitacija) krijejo iz javnega denarja.
 
👉 Zavzemamo se za odpravo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kar imamo zapisano v 9. točki našega programa, saj bo denarja dovolj, ko se lotimo odprave sistemske korupcije.
 
👉 Nenazadnje je Slovenija podpisnik Konvencije združenih narodov o pravicah invalidov, ki jo moramo upoštevati, zato se bomo zavzemali, da se 2929 invalidnim osebam, ki jim je bila 2. 1. 2022 odvzeta volilna pravica, le-ta vrne, saj je to ustavna pravica vsakega državljana Republike Slovenije.
 
Problematika invalidov je vpisana tudi v naš memorandum.
👉 V Državljanskem gibanju Resni.ca smo podpisniki sodelovanja z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS).
 
👉 Zavzemamo se za inkluzijsko družbo oz. družbo vključevanja, za nediskriminacijo, vključenost, enakopravnost, enakost, opolnomočenje vseh invalidov, oseb s telesno okvaro ali drugimi oblikami invalidnosti (slepi, slabovidni, naglušni, gluhi ter ostali).
 
👉 Kadar gre za invalide, ki so za delo sposobni po svojih zmožnostih, ne bi smeli biti odvisni od socialnih transferjev, saj se s tem ohranja človeško dostojanstvo in integriteta. Za delo, ki ga opravijo, morajo prejeti enako plačilo kot neinvalidne osebe, brez diskriminacije in izkoriščanja.
 
👉 Invalidom, ki so delovno nesposobni, se omogoči socialni status in prejemki, ki so človeka dostojni ter pokrivajo življenjske potrebe in stroške v skladu z rastjo življenjskih potrebščin. Hkrati se ostale pripomočke in specialne obravnave (npr. fizioterapija, delovna terapija, rehabilitacija) krijejo iz javnega denarja.
 
👉 Zavzemamo se za odpravo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kar imamo zapisano v 9. točki našega programa, saj bo denarja dovolj, ko se lotimo odprave sistemske korupcije.
 
👉 Nenazadnje je Slovenija podpisnik Konvencije združenih narodov o pravicah invalidov, ki jo moramo upoštevati, zato se bomo zavzemali, da se 2929 invalidnim osebam, ki jim je bila 2. 1. 2022 odvzeta volilna pravica, le-ta vrne, saj je to ustavna pravica vsakega državljana Republike Slovenije.
 
Problematika invalidov je vpisana tudi v naš memorandum.