Nova dobljena bitka

Nova dobljena bitka!

V sredo pozno popoldan so naši kandidati iz volilne enote Maribor opazili dve ceradi s politično propagando na ograji OŠ Duplek, podružnica Žitečka vas, in OŠ Korena, šolsko igrišče.
 
Ta situacija zajema dve problematiki:
 
👉 politična propaganda na javnem zavodu (šola), kateremu starši zaupamo svoje otroke in ne nazadnje doniramo prostovoljne prispevke in je posredno ta ograja tudi last občanov, ki se ne strinjamo s takšnim oglaševanjem (je nedopustno);
 
👉 Zakon o volilni in referendumski kampanji v 8. členu, 1. točki navaja »lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo je dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi lokalna skupnost«, kar omenjeni lokaciji nista.
 
Poleg šolskega okoliša je bila naša druga točka memoranduma BOJ PROTI KORUPCIJI razlog, da smo se včeraj aktivirali. Po besedah ga. Darje Rojko, višje svetovalke za okolje in prostor ter splošne zadeve, je predsednik stranke Zoran Stevanović Resni.ca županu poslal dopis, v katerem je skupaj s foto materialom opozoril na nepravilnosti.
 
Ker odgovora ni bilo, smo najprej poklicali na občino Duplek. Brez odziva. Nato smo poslali elektronsko sporočilo (poleg naše naj bi prejeli še dve pritožbi). Župan je poklical. Po končanem pogovoru smo povzetek le-tega poslali po elektronski pošti z namenom, da imamo potrjeno »črno na belem« in dokaz za nadaljnje reševanje. Mi smo elektronsko sporočilo poslali ob 13:36. Ob 14:00 so bile cerade odstranjene. Naj pripomnimo še, da do tega trenutka nismo dobili nobenega pisnega odgovora s strani občine Duplek.
 
Iz te zgodbe se lahko naučimo dve stvari:
👉 pravila ne veljajo za vse enako;
👉 Resni.ca se nikoli ne ustavi. ✊
V sredo pozno popoldan so naši kandidati iz volilne enote Maribor opazili dve ceradi s politično propagando na ograji OŠ Duplek, podružnica Žitečka vas, in OŠ Korena, šolsko igrišče.
 
Ta situacija zajema dve problematiki:
 
👉 politična propaganda na javnem zavodu (šola), kateremu starši zaupamo svoje otroke in ne nazadnje doniramo prostovoljne prispevke in je posredno ta ograja tudi last občanov, ki se ne strinjamo s takšnim oglaševanjem (je nedopustno);
 
👉 Zakon o volilni in referendumski kampanji v 8. členu, 1. točki navaja »lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo je dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi lokalna skupnost«, kar omenjeni lokaciji nista.
 
Poleg šolskega okoliša je bila naša druga točka memoranduma BOJ PROTI KORUPCIJI razlog, da smo se včeraj aktivirali. Po besedah ga. Darje Rojko, višje svetovalke za okolje in prostor ter splošne zadeve, je predsednik stranke Zoran Stevanović Resni.ca županu poslal dopis, v katerem je skupaj s foto materialom opozoril na nepravilnosti.
 
Ker odgovora ni bilo, smo najprej poklicali na občino Duplek. Brez odziva. Nato smo poslali elektronsko sporočilo (poleg naše naj bi prejeli še dve pritožbi). Župan je poklical. Po končanem pogovoru smo povzetek le-tega poslali po elektronski pošti z namenom, da imamo potrjeno »črno na belem« in dokaz za nadaljnje reševanje. Mi smo elektronsko sporočilo poslali ob 13:36. Ob 14:00 so bile cerade odstranjene. Naj pripomnimo še, da do tega trenutka nismo dobili nobenega pisnega odgovora s strani občine Duplek.
 
Iz te zgodbe se lahko naučimo dve stvari:
👉 pravila ne veljajo za vse enako;
👉 Resni.ca se nikoli ne ustavi. ✊