Mestna občina Kranj

»Kot župan bom predvsem ljudski. Zelo veliko se zadržujem med občani, se z njimi pogovarjam, poznam in čutim njihove vsakodnevne tegobe. In tako bo tudi ostalo. Vsakodnevno se bom srečeval z ljudmi, vrata moje pisarne bodo odprta za vsakogar. Loteval se bom projektov, ki bodo zares koristili kranjski občini, vsakršna oblika klientelizma in nepotizma bo popolnoma odpravljena. In v tem se bom razlikoval od vseh dosedanjih županov.«

Zoran Stevanović,
mestni svetnik in predsednik stranke Resni.ca

Naša lista, ki je zmagala na zadnjih lokalnih volitvah v mestni svet ...

in je imela največje število svetnikov v mestnem svetu, že od samega začetka mandata dela s polno paro. Ves čas je pri oblasti in lokalnih političnih elitah obstajal strah pred nami, zato smo bili hitro potisnjeni v opozicijo, ves čas smo prejemali blokade in polena pod noge. Kljub temu smo neprestano dokazovali, da je možna drugačna politika – politika, ki deluje le v korist ljudem. Nadzorovali smo trenutno oblast, preprečevali koruptivna dejanja in opozarjali na nepravilnosti.

 1. Dosegli smo največji premik v zgodovini MO Kranj, saj je na našo pobudo, ki jo je sprejel mestni svet, prvič uveden participativni proračun, kjer se občani sami odločajo, kako se bo trošil določen znesek investicijskega dela proračuna.
 2. Podali smo odličen predlog, kako urediti problem s parkirnimi prostori za stanovalce Zlatega polja, Planine in Vodovodnega stolpa, vendar smo pri oblasti naleteli na gluha ušesa.
 3. Na naš predlog je bila izvedena povezava med Savskim otokom in mestnim jedrom.
 4. Vsakič smo odločno nasprotovali podražitvi vrtcev, saj se na tak način le prelaga breme nespametnih odločitev vlade na pleča občanov.
 5. Neprestano smo nasprotovali podražitvi komunalnih storitev ter jih tudi uspeli na seji mestnega sveta preprečiti.
 6. Nasprotovali smo podražitvi cen za pomoč na domu.
 7. Predlagali smo rešitev za ohranitev vrtičkov, ki so jih imeli občani v najemu, vendar oblast ni bila zainteresirana za tovrstne potrebe občanov.
 8. Na naš predlog je bila izvedeno varstvo šoloobveznih otrok, ki še niso dovolj stari, da bi bili med počitnicami sami doma.
 9. Neprestano smo opozarjali na ekološko bombo v industrijski coni Laze ter se trudili pomagati stanovalcem na tem območju.
 10. Pomagali smo kulturnim in športnim društvom ter posameznikom pri reševanju vsakodnevnih tegob, pri čemer so speljali več dobrodelnih akcij.
 11. S strokovnim referatom smo predlagali rešitve za dostopnost invalidnim osebam v stavbo MO Kranj, tako da jim je dostop sedaj omogočen.
 12. Predlagali smo rešitve za več propadajočih velikih stavb na področju občine Kranj, ki so kazile in ogrožale okolico.
 13. Neprestano smo opozarjali ne nekontrolirano priseljevanje tujcev v mesto in dajali predloge za obvladovanje.
 14. Poskrbeli smo za prenovo kuhinje, kuhinjskih aparatov in jedilnice v OŠ Stražišče, ki je trenutno največja osnovna šola v MO Kranj.
 15. Opozarjali smo na problem zdravstva v ZD Kranj, vršili pritisk na ministrstvo za zdravje in predlagali rešitve.
 16. Predlagali smo popravilo cest na območjih, kjer je to nujno potrebno, predlagali ureditev prometa na desnem bregu Save in odločno nasprotovali vedno večji represiji nas občani z nakupi novih pregrešno dragih radarjev.
 17. Podali smo mnoge predloge za izboljšanje življenja občanov.
 18. Izpostaviti je treba, da smo podali predlog za tridnevni festival “Kranjska klobasa”, ki bi v Kranj pripeljal veliko število turistov, kar bi pozitivno vplivalo na živahno dogajanje v mestnem jedru ter na razvoj lokalnega gostinstva in podjetništva.
 19. Dosegli smo, da se uresniči želja stanovalcev Planine 3, da se ob naslednjih volitvah izvede referendum za odcepitev Planine 3 od KS Primskovo, saj po svojih specifikah Planina 3 nikakor ne sodi v KS Primskovo, kar se odraža v stagnaciji tega stanovanjskega naselja že od same izgradnje.
 20. S predlaganim sklepom smo dosegli pritisk, da se je odstranila mini tržnica na Planini 1, saj na tem mestu od desetih gostinskih lokalov, kar devet obratovalo popolnoma nezakonito.
 21. Kljub hudem koruptivnem pritisku oblasti in zlorabi mestnega sveta, smo sodelovali pri preprečitvi odprtja igralnice v Planetu Tuš, ki bi imela zelo slab vpliv na lokalno okolje.
 22. Na naš predlog je bil sprejet sklep mestnega sveta, da morata župan in občinska uprava nuditi maksimalno pomoč investitorju pri ureditvi birokratskih preprek glede obnove bivšega samskega doma v Stražišču.
 23. Argumentirano smo prispevali k gradnji IC Hrastje.
 24. Po našem programskem izhodišču se je začel urejati kanjon Kokre.
 25. Bili smo aktivno vpeti v reševanje ogromne prisotnosti podgan v kleteh stanovanjskih blokov.
 26. V času covid krize smo predlagali opustitev plačila najemnine za uporabnike poslovnih prostorov, ki so v lasti občine, prav tako pa smo predlagali znižanje komunalnih stroškov za čas covid krize, česar trenutna oblast ni hotela narediti.
 27. Rešujemo tudi problematiko, ki zelo vpliva na varnost šolarjev, ki se v OŠ Simona Jenka vozijo iz naselij Povlje, Babni Vrt, Čadovlje in Žablje.

MO Kranj ...

nikoli ni imela sreče z župani, trenutno oblast pa zaradi njene pasivnosti ocenjujemo kot najslabšo do sedaj. Tako mesto, kot celotna občina stagnirata. Trenutni župan se je več kot očitno odločil, da skozi mandat ne bo počel ničesar, da ne bi delal vidnejših napak. In to so občani sprevideli.

MO Kranj si zasluži popolnoma drugačno politiko od sedanje, in sicer politiko, ki bo delovala v korist ljudem. Trenutna politika oblasti namreč zastopa predvsem parcialne interese posameznikov. Mestni svet ne sme biti več poligon za trgovanje s političnimi glasovi, kot je bil do sedaj, temveč mora postati resen in transparenten vrhovni organ odločanja.

Naša svetniška skupina Resni.ca ...

je s svojim delom pokazala in dokazala, da je mogoča taka politika, ki deluje izključno v korist občanov. Ves čas je pri oblasti in lokalnih političnih elitah obstajal strah pred nami, zato smo bili hitro potisnjeni v opozicijo, ves čas smo prejemali blokade in polena pod noge. Kljub temu smo sprovedli veliko dobrih projektov, pomagali občanom, dajali odlične pobude in neprestano nadzirali oblast pri njenem delovanju.

Imamo odlična programska izhodišča,...

naša rdeča nit je BOJ PROTI KORUPCIJI. Naše prioritete bodo zagotovo povečanje nadzora nad nekontroliranim prisiljevanjem tujcev, predvsem v mestno jedro, gradnja stanovanj, pri čemer bodo lahko mlade družine z najemnino že plačevale kupnino, rešitev problema parkiranja v naseljih Planina, Zlato polje in Vodovodni stolp, spodbujanje samooskrbe in lokalnega kmetijstva z namero, da bodo vsi občinski javni zavodi (vrtci, šole…) kupovali hrano pri lokalnih kmetih, spodbujanje vrtičkarstva, ki je bilo v tem mandatu občanom kar odvzeto, pametna oživitev mestnega jedra in spodbujanje turizma. MO Kranj bo vsem operativnim prostovoljnim gasilcem plačevala mesečno dodatno zdravstveno zavarovanje. Rešili bomo problem ekološke bombe v industrijski coni Laze v Stražišču. Vsekakor pa bomo enakomerno skrbeli za vse krajevne skupnosti, saj so se okoliške ves čas zanemarjale.

Naša lista kandidatk in kandidatov za mestni svet bo odlična, na prvih mestih bodo zagotovo sedanji naši mestni svetniki. Ostale odlične kandidatke in kandidate bomo naznanili kmalu.

Zoran Stevanović

Sem oče, mož, brat, sin. Športnik in samostojni podjetnik. Mestni svetnik v občini Kranj. In predsednik stranke Resni.ca.

Na personalnem nivoju si želim biti čimbolj duhovno bogat, fizično pripravljen, želim svoje otroke vzgojiti v dobre ljudi, ustvariti kariero tako, da se ne bomo bali za jutri. Na političnem nivoju pa želim doseči to, da bomo ljudje prepoznali, da je bila vsaka moja beseda resnica.

Vedno bodo obstajali neki nejeverneži, ampak dajte mi možnost, da vam pokažem, da lahko skupaj potegnemo ta voz iz blata.

Postanite naš član!

Pristopna izjava je na voljo na spodnjem gumbu. V njej so tudi opisane podrobnosti.
V kolikor imate dodatno vprašanje smo na voljo na e-mailu info@resni.ca.

Mestna občina Kranj

»Kot župan bom predvsem ljudski. Zelo veliko se zadržujem med občani, se z njimi pogovarjam, poznam in čutim njihove vsakodnevne tegobe. In tako bo tudi ostalo. Vsakodnevno se bom srečeval z ljudmi, vrata moje pisarne bodo odprta za vsakogar. Loteval se bom projektov, ki bodo zares koristili kranjski občini, vsakršna oblika klientelizma in nepotizma bo popolnoma odpravljena. In v tem se bom razlikoval od vseh dosedanjih županov.«

Zoran Stevanović,
mestni svetnik in predsednik stranke Resni.ca

Naša lista, ki je zmagala na zadnjih lokalnih volitvah v mestni svet ...

in je imela največje število svetnikov v mestnem svetu, že od samega začetka mandata dela s polno paro. Ves čas je pri oblasti in lokalnih političnih elitah obstajal strah pred nami, zato smo bili hitro potisnjeni v opozicijo, ves čas smo prejemali blokade in polena pod noge. Kljub temu smo neprestano dokazovali, da je možna drugačna politika – politika, ki deluje le v korist ljudem. Nadzorovali smo trenutno oblast, preprečevali koruptivna dejanja in opozarjali na nepravilnosti.

 1. Dosegli smo največji premik v zgodovini MO Kranj, saj je na našo pobudo, ki jo je sprejel mestni svet, prvič uveden participativni proračun, kjer se občani sami odločajo, kako se bo trošil določen znesek investicijskega dela proračuna.
 2. Podali smo odličen predlog, kako urediti problem s parkirnimi prostori za stanovalce Zlatega polja, Planine in Vodovodnega stolpa, vendar smo pri oblasti naleteli na gluha ušesa.
 3. Na naš predlog je bila izvedena povezava med Savskim otokom in mestnim jedrom.
 4. Vsakič smo odločno nasprotovali podražitvi vrtcev, saj se na tak način le prelaga breme nespametnih odločitev vlade na pleča občanov.
 5. Neprestano smo nasprotovali podražitvi komunalnih storitev ter jih tudi uspeli na seji mestnega sveta preprečiti.
 6. Nasprotovali smo podražitvi cen za pomoč na domu.
 7. Predlagali smo rešitev za ohranitev vrtičkov, ki so jih imeli občani v najemu, vendar oblast ni bila zainteresirana za tovrstne potrebe občanov.
 8. Na naš predlog je bila izvedeno varstvo šoloobveznih otrok, ki še niso dovolj stari, da bi bili med počitnicami sami doma.
 9. Neprestano smo opozarjali na ekološko bombo v industrijski coni Laze ter se trudili pomagati stanovalcem na tem območju.
 10. Pomagali smo kulturnim in športnim društvom ter posameznikom pri reševanju vsakodnevnih tegob, pri čemer so speljali več dobrodelnih akcij.
 11. S strokovnim referatom smo predlagali rešitve za dostopnost invalidnim osebam v stavbo MO Kranj, tako da jim je dostop sedaj omogočen.
 12. Predlagali smo rešitve za več propadajočih velikih stavb na področju občine Kranj, ki so kazile in ogrožale okolico.
 13. Neprestano smo opozarjali ne nekontrolirano priseljevanje tujcev v mesto in dajali predloge za obvladovanje.
 14. Poskrbeli smo za prenovo kuhinje, kuhinjskih aparatov in jedilnice v OŠ Stražišče, ki je trenutno največja osnovna šola v MO Kranj.
 15. Opozarjali smo na problem zdravstva v ZD Kranj, vršili pritisk na ministrstvo za zdravje in predlagali rešitve.
 16. Predlagali smo popravilo cest na območjih, kjer je to nujno potrebno, predlagali ureditev prometa na desnem bregu Save in odločno nasprotovali vedno večji represiji nas občani z nakupi novih pregrešno dragih radarjev.
 17. Podali smo mnoge predloge za izboljšanje življenja občanov.
 18. Izpostaviti je treba, da smo podali predlog za tridnevni festival “Kranjska klobasa”, ki bi v Kranj pripeljal veliko število turistov, kar bi pozitivno vplivalo na živahno dogajanje v mestnem jedru ter na razvoj lokalnega gostinstva in podjetništva.
 19. Dosegli smo, da se uresniči želja stanovalcev Planine 3, da se ob naslednjih volitvah izvede referendum za odcepitev Planine 3 od KS Primskovo, saj po svojih specifikah Planina 3 nikakor ne sodi v KS Primskovo, kar se odraža v stagnaciji tega stanovanjskega naselja že od same izgradnje.
 20. S predlaganim sklepom smo dosegli pritisk, da se je odstranila mini tržnica na Planini 1, saj na tem mestu od desetih gostinskih lokalov, kar devet obratovalo popolnoma nezakonito.
 21. Kljub hudem koruptivnem pritisku oblasti in zlorabi mestnega sveta, smo sodelovali pri preprečitvi odprtja igralnice v Planetu Tuš, ki bi imela zelo slab vpliv na lokalno okolje.
 22. Na naš predlog je bil sprejet sklep mestnega sveta, da morata župan in občinska uprava nuditi maksimalno pomoč investitorju pri ureditvi birokratskih preprek glede obnove bivšega samskega doma v Stražišču.
 23. Argumentirano smo prispevali k gradnji IC Hrastje.
 24. Po našem programskem izhodišču se je začel urejati kanjon Kokre.
 25. Bili smo aktivno vpeti v reševanje ogromne prisotnosti podgan v kleteh stanovanjskih blokov.
 26. V času covid krize smo predlagali opustitev plačila najemnine za uporabnike poslovnih prostorov, ki so v lasti občine, prav tako pa smo predlagali znižanje komunalnih stroškov za čas covid krize, česar trenutna oblast ni hotela narediti.
 27. Rešujemo tudi problematiko, ki zelo vpliva na varnost šolarjev, ki se v OŠ Simona Jenka vozijo iz naselij Povlje, Babni Vrt, Čadovlje in Žablje.

MO Kranj ...

nikoli ni imela sreče z župani, trenutno oblast pa zaradi njene pasivnosti ocenjujemo kot najslabšo do sedaj. Tako mesto, kot celotna občina stagnirata. Trenutni župan se je več kot očitno odločil, da skozi mandat ne bo počel ničesar, da ne bi delal vidnejših napak. In to so občani sprevideli.

MO Kranj si zasluži popolnoma drugačno politiko od sedanje, in sicer politiko, ki bo delovala v korist ljudem. Trenutna politika oblasti namreč zastopa predvsem parcialne interese posameznikov. Mestni svet ne sme biti več poligon za trgovanje s političnimi glasovi, kot je bil do sedaj, temveč mora postati resen in transparenten vrhovni organ odločanja.

Naša svetniška skupina Resni.ca ...

je s svojim delom pokazala in dokazala, da je mogoča taka politika, ki deluje izključno v korist občanov. Ves čas je pri oblasti in lokalnih političnih elitah obstajal strah pred nami, zato smo bili hitro potisnjeni v opozicijo, ves čas smo prejemali blokade in polena pod noge. Kljub temu smo sprovedli veliko dobrih projektov, pomagali občanom, dajali odlične pobude in neprestano nadzirali oblast pri njenem delovanju.

Imamo odlična programska izhodišča,...

naša rdeča nit je BOJ PROTI KORUPCIJI. Naše prioritete bodo zagotovo povečanje nadzora nad nekontroliranim prisiljevanjem tujcev, predvsem v mestno jedro, gradnja stanovanj, pri čemer bodo lahko mlade družine z najemnino že plačevale kupnino, rešitev problema parkiranja v naseljih Planina, Zlato polje in Vodovodni stolp, spodbujanje samooskrbe in lokalnega kmetijstva z namero, da bodo vsi občinski javni zavodi (vrtci, šole…) kupovali hrano pri lokalnih kmetih, spodbujanje vrtičkarstva, ki je bilo v tem mandatu občanom kar odvzeto, pametna oživitev mestnega jedra in spodbujanje turizma. MO Kranj bo vsem operativnim prostovoljnim gasilcem plačevala mesečno dodatno zdravstveno zavarovanje. Rešili bomo problem ekološke bombe v industrijski coni Laze v Stražišču. Vsekakor pa bomo enakomerno skrbeli za vse krajevne skupnosti, saj so se okoliške ves čas zanemarjale.

Naša lista kandidatk in kandidatov za mestni svet bo odlična, na prvih mestih bodo zagotovo sedanji naši mestni svetniki. Ostale odlične kandidatke in kandidate bomo naznanili kmalu.

Zoran Stevanović

Sem oče, mož, brat, sin. Športnik in samostojni podjetnik. Mestni svetnik v občini Kranj. In predsednik stranke Resni.ca.

Na personalnem nivoju si želim biti čimbolj duhovno bogat, fizično pripravljen, želim svoje otroke vzgojiti v dobre ljudi, ustvariti kariero tako, da se ne bomo bali za jutri. Na političnem nivoju pa želim doseči to, da bomo ljudje prepoznali, da je bila vsaka moja beseda resnica.

Vedno bodo obstajali neki nejeverneži, ampak dajte mi možnost, da vam pokažem, da lahko skupaj potegnemo ta voz iz blata.

Postanite naš član!

Pristopna izjava je na voljo na spodnjem gumbu. V njej so tudi opisane podrobnosti.
V kolikor imate dodatno vprašanje smo na voljo na e-mailu info@resni.ca.

Mestna občina Kranj

»Kot župan bom predvsem ljudski. Zelo veliko se zadržujem med občani, se z njimi pogovarjam, poznam in čutim njihove vsakodnevne tegobe. In tako bo tudi ostalo. Vsakodnevno se bom srečeval z ljudmi, vrata moje pisarne bodo odprta za vsakogar. Loteval se bom projektov, ki bodo zares koristili kranjski občini, vsakršna oblika klientelizma in nepotizma bo popolnoma odpravljena. In v tem se bom razlikoval od vseh dosedanjih županov.«

Zoran Stevanović,
mestni svetnik in predsednik stranke Resni.ca

Naša lista, ki je zmagala na zadnjih lokalnih volitvah v mestni svet ...

in je imela največje število svetnikov v mestnem svetu, že od samega začetka mandata dela s polno paro. Ves čas je pri oblasti in lokalnih političnih elitah obstajal strah pred nami, zato smo bili hitro potisnjeni v opozicijo, ves čas smo prejemali blokade in polena pod noge. Kljub temu smo neprestano dokazovali, da je možna drugačna politika – politika, ki deluje le v korist ljudem. Nadzorovali smo trenutno oblast, preprečevali koruptivna dejanja in opozarjali na nepravilnosti.

 1. Dosegli smo največji premik v zgodovini MO Kranj, saj je na našo pobudo, ki jo je sprejel mestni svet, prvič uveden participativni proračun, kjer se občani sami odločajo, kako se bo trošil določen znesek investicijskega dela proračuna.
 2. Podali smo odličen predlog, kako urediti problem s parkirnimi prostori za stanovalce Zlatega polja, Planine in Vodovodnega stolpa, vendar smo pri oblasti naleteli na gluha ušesa.
 3. Na naš predlog je bila izvedena povezava med Savskim otokom in mestnim jedrom.
 4. Vsakič smo odločno nasprotovali podražitvi vrtcev, saj se na tak način le prelaga breme nespametnih odločitev vlade na pleča občanov.
 5. Neprestano smo nasprotovali podražitvi komunalnih storitev ter jih tudi uspeli na seji mestnega sveta preprečiti.
 6. Nasprotovali smo podražitvi cen za pomoč na domu.
 7. Predlagali smo rešitev za ohranitev vrtičkov, ki so jih imeli občani v najemu, vendar oblast ni bila zainteresirana za tovrstne potrebe občanov.
 8. Na naš predlog je bila izvedeno varstvo šoloobveznih otrok, ki še niso dovolj stari, da bi bili med počitnicami sami doma.
 9. Neprestano smo opozarjali na ekološko bombo v industrijski coni Laze ter se trudili pomagati stanovalcem na tem območju.
 10. Pomagali smo kulturnim in športnim društvom ter posameznikom pri reševanju vsakodnevnih tegob, pri čemer so speljali več dobrodelnih akcij.
 11. S strokovnim referatom smo predlagali rešitve za dostopnost invalidnim osebam v stavbo MO Kranj, tako da jim je dostop sedaj omogočen.
 12. Predlagali smo rešitve za več propadajočih velikih stavb na področju občine Kranj, ki so kazile in ogrožale okolico.
 13. Neprestano smo opozarjali ne nekontrolirano priseljevanje tujcev v mesto in dajali predloge za obvladovanje.
 14. Poskrbeli smo za prenovo kuhinje, kuhinjskih aparatov in jedilnice v OŠ Stražišče, ki je trenutno največja osnovna šola v MO Kranj.
 15. Opozarjali smo na problem zdravstva v ZD Kranj, vršili pritisk na ministrstvo za zdravje in predlagali rešitve.
 16. Predlagali smo popravilo cest na območjih, kjer je to nujno potrebno, predlagali ureditev prometa na desnem bregu Save in odločno nasprotovali vedno večji represiji nas občani z nakupi novih pregrešno dragih radarjev.
 17. Podali smo mnoge predloge za izboljšanje življenja občanov.
 18. Izpostaviti je treba, da smo podali predlog za tridnevni festival “Kranjska klobasa”, ki bi v Kranj pripeljal veliko število turistov, kar bi pozitivno vplivalo na živahno dogajanje v mestnem jedru ter na razvoj lokalnega gostinstva in podjetništva.
 19. Dosegli smo, da se uresniči želja stanovalcev Planine 3, da se ob naslednjih volitvah izvede referendum za odcepitev Planine 3 od KS Primskovo, saj po svojih specifikah Planina 3 nikakor ne sodi v KS Primskovo, kar se odraža v stagnaciji tega stanovanjskega naselja že od same izgradnje.
 20. S predlaganim sklepom smo dosegli pritisk, da se je odstranila mini tržnica na Planini 1, saj na tem mestu od desetih gostinskih lokalov, kar devet obratovalo popolnoma nezakonito.
 21. Kljub hudem koruptivnem pritisku oblasti in zlorabi mestnega sveta, smo sodelovali pri preprečitvi odprtja igralnice v Planetu Tuš, ki bi imela zelo slab vpliv na lokalno okolje.
 22. Na naš predlog je bil sprejet sklep mestnega sveta, da morata župan in občinska uprava nuditi maksimalno pomoč investitorju pri ureditvi birokratskih preprek glede obnove bivšega samskega doma v Stražišču.
 23. Argumentirano smo prispevali k gradnji IC Hrastje.
 24. Po našem programskem izhodišču se je začel urejati kanjon Kokre.
 25. Bili smo aktivno vpeti v reševanje ogromne prisotnosti podgan v kleteh stanovanjskih blokov.
 26. V času covid krize smo predlagali opustitev plačila najemnine za uporabnike poslovnih prostorov, ki so v lasti občine, prav tako pa smo predlagali znižanje komunalnih stroškov za čas covid krize, česar trenutna oblast ni hotela narediti.
 27. Rešujemo tudi problematiko, ki zelo vpliva na varnost šolarjev, ki se v OŠ Simona Jenka vozijo iz naselij Povlje, Babni Vrt, Čadovlje in Žablje.

MO Kranj ...

nikoli ni imela sreče z župani, trenutno oblast pa zaradi njene pasivnosti ocenjujemo kot najslabšo do sedaj. Tako mesto, kot celotna občina stagnirata. Trenutni župan se je več kot očitno odločil, da skozi mandat ne bo počel ničesar, da ne bi delal vidnejših napak. In to so občani sprevideli.

MO Kranj si zasluži popolnoma drugačno politiko od sedanje, in sicer politiko, ki bo delovala v korist ljudem. Trenutna politika oblasti namreč zastopa predvsem parcialne interese posameznikov. Mestni svet ne sme biti več poligon za trgovanje s političnimi glasovi, kot je bil do sedaj, temveč mora postati resen in transparenten vrhovni organ odločanja.

Naša svetniška skupina Resni.ca ...

je s svojim delom pokazala in dokazala, da je mogoča taka politika, ki deluje izključno v korist občanov. Ves čas je pri oblasti in lokalnih političnih elitah obstajal strah pred nami, zato smo bili hitro potisnjeni v opozicijo, ves čas smo prejemali blokade in polena pod noge. Kljub temu smo sprovedli veliko dobrih projektov, pomagali občanom, dajali odlične pobude in neprestano nadzirali oblast pri njenem delovanju.

Imamo odlična programska izhodišča,...

naša rdeča nit je BOJ PROTI KORUPCIJI. Naše prioritete bodo zagotovo povečanje nadzora nad nekontroliranim prisiljevanjem tujcev, predvsem v mestno jedro, gradnja stanovanj, pri čemer bodo lahko mlade družine z najemnino že plačevale kupnino, rešitev problema parkiranja v naseljih Planina, Zlato polje in Vodovodni stolp, spodbujanje samooskrbe in lokalnega kmetijstva z namero, da bodo vsi občinski javni zavodi (vrtci, šole…) kupovali hrano pri lokalnih kmetih, spodbujanje vrtičkarstva, ki je bilo v tem mandatu občanom kar odvzeto, pametna oživitev mestnega jedra in spodbujanje turizma. MO Kranj bo vsem operativnim prostovoljnim gasilcem plačevala mesečno dodatno zdravstveno zavarovanje. Rešili bomo problem ekološke bombe v industrijski coni Laze v Stražišču. Vsekakor pa bomo enakomerno skrbeli za vse krajevne skupnosti, saj so se okoliške ves čas zanemarjale.

Naša lista kandidatk in kandidatov za mestni svet bo odlična, na prvih mestih bodo zagotovo sedanji naši mestni svetniki. Ostale odlične kandidatke in kandidate bomo naznanili kmalu.

Zoran Stevanović

Sem oče, mož, brat, sin. Športnik in samostojni podjetnik. Mestni svetnik v občini Kranj. In predsednik stranke Resni.ca.

Na personalnem nivoju si želim biti čimbolj duhovno bogat, fizično pripravljen, želim svoje otroke vzgojiti v dobre ljudi, ustvariti kariero tako, da se ne bomo bali za jutri. Na političnem nivoju pa želim doseči to, da bomo ljudje prepoznali, da je bila vsaka moja beseda resnica.

Vedno bodo obstajali neki nejeverneži, ampak dajte mi možnost, da vam pokažem, da lahko skupaj potegnemo ta voz iz blata.

Postanite naš član!

Pristopna izjava je na voljo na spodnjem gumbu. V njej so tudi opisane podrobnosti.
V kolikor imate dodatno vprašanje smo na voljo na e-mailu info@resni.ca