Resni.ca je že začela z bojem proti korupciji

V Državljanskem gibanju Resni.ca smo se zbrali ljudje, ki imamo dovolj korupcije, klientelizma in nepotizma. Zelo smo občutljivi na to, da za nekatere več vredne posameznike zakonodaja ne velja.

V sklopu volilne kampanje smo tako naleteli na zelo veliko anomalijo, katera se je rešila zavoljo naše vztrajnosti in odločnosti. Bojda smo bili prvi v vseh teh letih, kajti nihče drug si ni upal podati pritožbe.

V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji namreč lokalna skupnost zagotavlja brezplačna plakatna mesta z osnovnim namenom obveščanja volivcev. Na voljo so tudi sicer plačljive storitve reklamiranja, vendar tokrat govorimo o tistih mestih, ki jih po zakonu brezplačno zagotavlja lokalna skupnost.

Tako smo se v skladu z razpisom Mestne občine Maribor (nadaljevanju MOM), z dne 14. 2. 2022, prijavili za brezplačna plakatna mesta. Na žrebu v MOM, z dne 30. 3. 2022, je bilo stranki Resni.ca skupno dodeljenih 21 plakatnih mest.

Na žrebu v prostorih MOM smo prejeli kuverto z zaporedno številko 11, v kateri so bila pisna navodila 3 podizvajalcev Mestne občine Maribor, in sicer 1 javno podjetje in 2 zasebna podjetja. Težava je nastala, ko je vsako od teh podjetij želelo, da namestitev plakatov plača naša stranka. Eno podjetje je samo za namestitev plakatov zahtevalo skoraj 1.500 EUR. Gre za podjetje z 1 zaposleno osebo. Če upoštevamo, da se je na razpis MOM prijavilo 18 strank, je jasno, v katerem »grmu tiči zajec«.
Namestitve plakatov predstavljajo nesprejemljivo visoke zneske in glede na to, da smo se prijavili na razpis lokalne skupnosti za osnovno obveščanje javnosti, po katerem so storitve plakatiranja brezplačne, smo se seveda takoj pritožili na MOM. Prejeli smo odgovor, da MOM razume Zakon o volilni in referendumski kampanji tako, da oni zagotovijo samo brezplačna plakatna mesta, a ne stroškov plakatiranja.

S tem se seveda nismo strinjali. Organizator volilne kampanje namreč nosi vse stroške kampanje, kolikor te storitve išče prosto na trgu. Nikakor mi ne moremo biti plačniki teh storitev, ker z izbranimi podjetji nimamo nobenega pravnega posla ali pogodbe. Pravni posel je sklenjen med Mestno občino Maribor in temi 3 podjetji. Mi smo se prijavili na razpis Mestne občine Maribor in v skladu s tem pričakujemo, da lokalna skupnost izpolni svoje zaveze dane v svojem razpisu.

Zakon o volilni in referendumski kampanji v 8.členu navaja:
(1) Lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo (v nadaljnjem besedilu: plakati) je dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi lokalna skupnost. Lokalna skupnost mora brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse, zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev v lokalni skupnosti o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju.

V skladu z zakonom je nameščanje letakov brezplačno, morebitne stroške tako nosi lokalna skupnost, v tem primeru MOM.

V volilni enoti 7 je skupaj 22 občin, od tega sta samo občini Maribor in Slovenske Konjice napačno interpretirali veljavno zakonodajo RS, v vseh ostalih občinah se držijo načela brezplačnega nameščanja in plakatnega mesta.

Po neuspelih pogovorih in dopisih z MOM, smo podali ustrezno prijavo na Državno volilno komisijo. Slednja je pritožbo posredovala v reševanje Ministrstvu za javno upravo (v nadaljevanju MJU) in Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK).

Dne 11. 4. 2022 nam je pristojno ministrstvo poslalo dopis, v katerem nam sporočajo, da je njihovo stališče okoli tega jasno in je navedeno med najpogostejšimi odgovori in vprašanji na njihovi spletni strani, citiramo:

»Lokalna skupnost mora torej z namenom informiranja volivcev v občini o kandidatih določiti določena brezplačna plakatna mesta, kar pomeni brez plačila komunalne takse in brez zaračunavanja storitev postavitve in vzdrževanja plakatnih mest, in pri tem vsem organizatorjem volilne kampanje zagotoviti enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih. Slednje pomeni, da morajo biti plakatna mesta tudi vnaprej ustrezno označena.

V kolikor plakatna mesta, ki so javno objavljena kot brezplačna, dejansko niso brezplačna, ker je v pogojih občine navedeno, da bo »postavitev in vzdrževanje plakatov izvedeno proti plačilu«, navedeno ni skladno z določbo 8. člena ZVRK. Za nadzor nad določbami ZVRK, ki urejajo plakatiranje (8., 9. in 11. člen) oziroma zagotavljanje enakopravnosti med organizatorji glede možnosti brezplačne predstavitve kandidatov je pristojna inšpekcija lokalne skupnosti ali redarstvena služba lokalne skupnosti (prvi odstavek 40. člena ZVRK). ZVRK med kazenskimi določbami, natančneje v 33. členu ZVRK, določa globe za posamezne kršitve.«

MJU je za izvajanje in nadzor nad dotično zakonodajo celotno prijavo posredovalo Medobčinski inšpekciji, katera bo bedela nad celotno zadevo in ponovno preučila vse nastale kršitve.

MOM zaenkrat ne upošteva odločitve MJU, a to ne pomeni, da se bomo ustavili.

Omenjena odločitev MJU velja za celotno Republiko Slovenijo in za vse politične stranke. Tako je majhna zmaga stranke Resni.ca v bistvu zelo velika zmaga za nas, navadne ljudi. Ne gre se nam samo za politične položaje, mi delujemo tukaj in zdaj in se na vsakem koraku borimo za pravice državljanov Slovenije.

Zgodbo delimo z vami, ker je odraz delovanja našega duha, naše predanosti … še posebej za tem, ko je vseh ostalih 17 strank bilo pripravljenih vse te zneske tiho plačati, četudi se jih večina verjetno zaveda, da takšno obračunavanje ni v skladu z našo zakonodajo. A je verjetno lažje biti tiho. Lažje je ne biti tisti, ki opozori na napake in rešuje krivice. Dejanske krivice, ne leporečenja.

Resni.ca je že začela z bojem proti korupciji

V Državljanskem gibanju Resni.ca smo se zbrali ljudje, ki imamo dovolj korupcije, klientelizma in nepotizma. Zelo smo občutljivi na to, da za nekatere več vredne posameznike zakonodaja ne velja.

V sklopu volilne kampanje smo tako naleteli na zelo veliko anomalijo, katera se je rešila zavoljo naše vztrajnosti in odločnosti. Bojda smo bili prvi v vseh teh letih, kajti nihče drug si ni upal podati pritožbe.

V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji namreč lokalna skupnost zagotavlja brezplačna plakatna mesta z osnovnim namenom obveščanja volivcev. Na voljo so tudi sicer plačljive storitve reklamiranja, vendar tokrat govorimo o tistih mestih, ki jih po zakonu brezplačno zagotavlja lokalna skupnost.

Tako smo se v skladu z razpisom Mestne občine Maribor (nadaljevanju MOM), z dne 14. 2. 2022, prijavili za brezplačna plakatna mesta. Na žrebu v MOM, z dne 30. 3. 2022, je bilo stranki Resni.ca skupno dodeljenih 21 plakatnih mest.

Na žrebu v prostorih MOM smo prejeli kuverto z zaporedno številko 11, v kateri so bila pisna navodila 3 podizvajalcev Mestne občine Maribor, in sicer 1 javno podjetje in 2 zasebna podjetja. Težava je nastala, ko je vsako od teh podjetij želelo, da namestitev plakatov plača naša stranka. Eno podjetje je samo za namestitev plakatov zahtevalo skoraj 1.500 EUR. Gre za podjetje z 1 zaposleno osebo. Če upoštevamo, da se je na razpis MOM prijavilo 18 strank, je jasno, v katerem »grmu tiči zajec«.
Namestitve plakatov predstavljajo nesprejemljivo visoke zneske in glede na to, da smo se prijavili na razpis lokalne skupnosti za osnovno obveščanje javnosti, po katerem so storitve plakatiranja brezplačne, smo se seveda takoj pritožili na MOM. Prejeli smo odgovor, da MOM razume Zakon o volilni in referendumski kampanji tako, da oni zagotovijo samo brezplačna plakatna mesta, a ne stroškov plakatiranja.

S tem se seveda nismo strinjali. Organizator volilne kampanje namreč nosi vse stroške kampanje, kolikor te storitve išče prosto na trgu. Nikakor mi ne moremo biti plačniki teh storitev, ker z izbranimi podjetji nimamo nobenega pravnega posla ali pogodbe. Pravni posel je sklenjen med Mestno občino Maribor in temi 3 podjetji. Mi smo se prijavili na razpis Mestne občine Maribor in v skladu s tem pričakujemo, da lokalna skupnost izpolni svoje zaveze dane v svojem razpisu.

Zakon o volilni in referendumski kampanji v 8.členu navaja:
(1) Lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo (v nadaljnjem besedilu: plakati) je dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi lokalna skupnost. Lokalna skupnost mora brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse, zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev v lokalni skupnosti o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju.

V skladu z zakonom je nameščanje letakov brezplačno, morebitne stroške tako nosi lokalna skupnost, v tem primeru MOM.

V volilni enoti 7 je skupaj 22 občin, od tega sta samo občini Maribor in Slovenske Konjice napačno interpretirali veljavno zakonodajo RS, v vseh ostalih občinah se držijo načela brezplačnega nameščanja in plakatnega mesta.

Po neuspelih pogovorih in dopisih z MOM, smo podali ustrezno prijavo na Državno volilno komisijo. Slednja je pritožbo posredovala v reševanje Ministrstvu za javno upravo (v nadaljevanju MJU) in Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK).

Dne 11. 4. 2022 nam je pristojno ministrstvo poslalo dopis, v katerem nam sporočajo, da je njihovo stališče okoli tega jasno in je navedeno med najpogostejšimi odgovori in vprašanji na njihovi spletni strani, citiramo:

»Lokalna skupnost mora torej z namenom informiranja volivcev v občini o kandidatih določiti določena brezplačna plakatna mesta, kar pomeni brez plačila komunalne takse in brez zaračunavanja storitev postavitve in vzdrževanja plakatnih mest, in pri tem vsem organizatorjem volilne kampanje zagotoviti enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih. Slednje pomeni, da morajo biti plakatna mesta tudi vnaprej ustrezno označena.

V kolikor plakatna mesta, ki so javno objavljena kot brezplačna, dejansko niso brezplačna, ker je v pogojih občine navedeno, da bo »postavitev in vzdrževanje plakatov izvedeno proti plačilu«, navedeno ni skladno z določbo 8. člena ZVRK. Za nadzor nad določbami ZVRK, ki urejajo plakatiranje (8., 9. in 11. člen) oziroma zagotavljanje enakopravnosti med organizatorji glede možnosti brezplačne predstavitve kandidatov je pristojna inšpekcija lokalne skupnosti ali redarstvena služba lokalne skupnosti (prvi odstavek 40. člena ZVRK). ZVRK med kazenskimi določbami, natančneje v 33. členu ZVRK, določa globe za posamezne kršitve.«

MJU je za izvajanje in nadzor nad dotično zakonodajo celotno prijavo posredovalo Medobčinski inšpekciji, katera bo bedela nad celotno zadevo in ponovno preučila vse nastale kršitve.

MOM zaenkrat ne upošteva odločitve MJU, a to ne pomeni, da se bomo ustavili.

Omenjena odločitev MJU velja za celotno Republiko Slovenijo in za vse politične stranke. Tako je majhna zmaga stranke Resni.ca v bistvu zelo velika zmaga za nas, navadne ljudi. Ne gre se nam samo za politične položaje, mi delujemo tukaj in zdaj in se na vsakem koraku borimo za pravice državljanov Slovenije.

Zgodbo delimo z vami, ker je odraz delovanja našega duha, naše predanosti … še posebej za tem, ko je vseh ostalih 17 strank bilo pripravljenih vse te zneske tiho plačati, četudi se jih večina verjetno zaveda, da takšno obračunavanje ni v skladu z našo zakonodajo. A je verjetno lažje biti tiho. Lažje je ne biti tisti, ki opozori na napake in rešuje krivice. Dejanske krivice, ne leporečenja.