Ne bodo zaključili, dokler mi ne zaključimo z njimi!

Ne bodo zaključili z epidemijo, dokler mi ne zaključimo z njimi!